Hvor er vi på vej hen?

Per B. Christensen flankeret af den nye KL-formand Jacob Bundsgaard og LC- og lærerformand Anders Bondo Christensen.

Billedresultat for lærernes arbejdstid kommission

En kommission består af en gruppe personer der er udnævnt på et højt niveau, og som har til opgave at undersøge og afgive betænkning om et bestemt problem. Der findes ikke en entydig definition på begrebet politisk kommission, men flere forskere har forsøgt at opdele kommissioner efter typer.
Som der står er der mange typer.
Her er der tale om en”undersøgelseskommission”, som vi skal se som et tillidshverv i forhold til lærernes arbejdstid.

OK18 fik sit gennembrud og lukkede ned med flere tilfredse ”kunder”, men lærerne fik ikke ændret på arbejdstiden.
Lærerne er fortsat gidsler, og det bliver de ved at være, indtil den nedsatte kommission om 3 år beslutter om det har været godt eller dårligt. Hvad sker der så til den tid?
Finder kommissionen ud af, at det jo er gået fint i de 7-8 år, der kommer til at gå, inden der kommer et endeligt svar.
Mange lærere har forladt folkeskolen, og hvor mange vil yderlig forlade forlade folkeskolen, inden kommissionen er nået til en konklussion?

Kommissionen skal ledes af Per B. Christensen, som er uddannet lærer og har indgående og god kendskab til skoleverdenen. Det må jeg stille spørgsmålstegn ved.
Når jeg ser på Per.B.Christensens CV er det nu en rum tid siden, manden var aktiv ude i det virkelige liv.
Han er uddannet i 1981, hvor han er aktiv lærer på gulvet i 5 år.
Virkeligheden er så sandelig en anden nu, og jeg vil vove at påstå, at de sidste 4 år skal mærkes på krop og sjæl før,  det er til at forstå den verden, der er nu ude i skolerne.

En lærerkommentar som jeg faldt over i forbindelse med at skrive dette indlæg:
Kommentar fra en DSB seniorkonsulent:”Nu skal I som lærere ikke bare tro, at det kun er jer der ved, hvordan tingene hænger sammen.”
Svar:
Der er jo også mange “udenforstående”, der mener at vide, hvordan DSB hænger sammen. Mon ikke de, der arbejder indenfor DSB er de, der har den bedste viden om, hvordan tingene hænger sammen i DSB.

Jo, det er os på gulvet, i den virkelige verden, der hver dag må håndtere hverdagen, så jo hr. DSB seniorkonsulent, jeg tror, vi ved bedre.

1981-1985: Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo og leder i Maribo Ungdomsskole (i en del af denne periode også medlem af kredsstyrelsen for DLF kreds 65).
1985-1998: Udviklings- og kontorchef i Storstrøms amt.
2001-2009: Formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF).
2008-2012: Formand for følgegruppen der kom med forslag til ny læreruddannelse.
Kilde:
https://www.avisen.dk/blaa-bog-per-b-christensen-skal-loese-laererkonflikt_496683.aspx

Hvem skal ellers være en del af kommissionen? Det kan jeg faktisk ikke svare på, udover nedenstående.
”Det skal være både praktikere og teoretikere, folk der kan tænke i helheder og evne at finde løsninger”, sagde han (Per B. C.) og pegede på, at kommissionen ikke vil arbejde uafhængigt, men i tæt dialog med skolens aktører, og at der derfor blandt andet lægges ud med en række dialogmøder efter sommer.”

https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2018/laererarbejdstid-kommisionsarbejdet-skudt-i-gang/

Undersøgelseskommissionen skal ledes af en kommissionsformand, som har beføjelser til at indkalde parterne til drøftelser eller forhandlinger i perioden. Afdækningen skal ende ud i en rapport, som skal danne baggrund for KL’s og lærernes forhandleres aftale ved overenskomstkomstforhandlingerne i 2021.

Spændende fremtid for folkeskolen, eller spændende er nok så meget sagt. Foruroligende er nok det rette udtryk.
Jeg er gået fra at være udskolingslærer til indskolingslærer, forskellen er den samme. Det faglige niveua er anderledes, men trætte elever, lange skoledage og stressede lærere er det samme.
Jeg hører de samme ting, nu på en anden skole, som før.

“Jeg har svært ved at nå tingene”
“Der er for lidt forberedelsestid til alle opgaverne”
“For mange møder, for lidt undervisning”
“For meget kontrol med tiden fra ledelse”
“Manglende tillid til at arbejdet bliver gjort”

Det er fra lærernes side – eleverne falder bare ned af stolene efter  5 lektioner-inklusionen har ikke gjort det bedre- osv……..

Drømmescenariet med fred og ro og 2 lærere

Billedresultat for indskolingen

 

 

 

Skriv et svar