Hvilken sang synges der ude i den store verden?

Ny dansk duo, enkelt medlem af gruppen erstattet med Sofie – de hitter med sangen ” Lockout igen”, dog uden Corydon.

Det er morgen, søndag kl. er 7.18, og den er så i ”virkeligheden” 6.18.
Sommertid er sat ind, havemøblerne er sat ud. Det er ikke særlig forårsagtig, lige bortset fra måden fuglene synger på, og det er en dejlig sang.
Hvilken sang synges der ude i den store verden.

Ude fra den store verden hører vi om ubådssagen, våbenlov og demonstration i USA, Blachman for en over næsen af Sanne, og en del andre ligegyldige opdateringer.
Hvad med forhandlingerne OK 18, her kommer der ikke mange opdateringer. Jo, at det er svært at nå til enighed. Det ved vi godt, tak. Hvorfor kan der ikke briefes ud til folket, det ville da være rart med en hotline, der melder ud. Ja, der er en, men ikke dybdegående.

Tilbage i 2013 sparede kommunerne 1,3 milliarder kroner i lønninger til landets folkeskolelærere i de tre en halv uge, som lockouten varede.
5516 lærere på 171 folkeskoler fordelt på 10 kommuner er udvalgt til at skulle strejke, hvis ikke det lykkes parterne at blive enige om en aftale.
Så har Sofie Lødhe jo lovet lockout, og det betyder, at lærerne igen skal til at låne penge for at overleve, som vi måtte i 2013, og som vi i øvrigt lige er blevet færdig med at betale tilbage.

En minister har godt kr. 1.171.318 kr. i løn om året plus det løse, som fradrag til bolig, bil, rejser m.m.
Ekstra privilegier – pension til ministerbørn:
Hvis pensionerede ministre har børn under 21 år, så får børnene et børnepensionstillæg på 15.861,42 kr. (pr. 1.april 2014).  Siden 2000 har ministre først kunnet få ministerpension og evt. børnepensionstillæg fra efterlønsalderen.
Pensionsalder: Et enkelt år som minister udløser retten til livslang ministerpension.
Til forskel fra resten af befolkningen, der må vente til folkepensionsalderen, kan ministrene få ministerpension allerede fra efterlønsalderen.

Pensionsbeløb: Ministerpensionens størrelse afhænger af, hvor længe man har været minister. Bare ét år som minister udløser lige så meget i pension som ni år som statstjenestemand. Efter otte år som minister får man samme pension, som en statstjenestemand optjener på 37 år.

Skal nok spare jer for at gå til yderligheder med frynsegoderne, det her er i og for sig også rigeligt, når vi ser på, at offentlige ansattes løn, pension og børns privilegier ligger langt under dette.
Hvad er det der driver samfundet? Lærerne, sygeplejerskerne, politi, renovation, plejepersonale, børnehaver og vuggestuer og en endnu længere liste at mennesker, der får hjulene til at dreje rundet, så politikkerne har et job. Vi kan sådan set være uden dem, men kan de være uden os?

Torben Chris på TR-stormøde i Fredericia. Han har fundet en løgholder, så løgene kan blive ensartede.
Et gribende godt billede på vores samfund, og den kurs folkeskolerne har haft de senere år. Jeg kan simpelt hen ikke begribe, at vi ikke vælger at nægte at strejke – konflikte- eller blive lockoutet.
Her må jeg godt nok fremhæve præsterne, kristen eller ej, de nægter at lukke folket ude af kirken.
Hvad ville det værste scenarie være, hvis vi fortsatte hverdagen, trods sommertid og andre mærkelige tiltag?

At vi ingen løn får, det får vi alligevel ikke, og det vi får fra f.eks. DLF skal betales tilbage. Jeg ved HK érne får fuld løn, og de er en ret stor gruppe.  Hvad andre fagforbund vælger, har jeg i skrivende stund ikke lige styr på. Så hvorfor ikke gøre noget helt andet? Vi skal ikke bare være brikker i et stort spil, og slavisk holde os til de regler, andre bestemmer for os.

Like a puppet on a string…

Ok, OK18, så er spørgsmålet, bliver der konflikt / lockout?

Det er lidt tid, siden jeg har skrevet noget. Det er jo lidt af et arbejde at være arbejdsløs, eller halvtids ansat og samtidig holde styr på verden udenfor.

Kontrol!  Kontrol! Kontrol!

Så skulle mit knæ opereres igen og det kostede 21 sygedage, som udløste præmien, at jeg skulle møde til samtale i a-kassen, selv om jeg stadig er i arbejde og er startet igen. Måtte sige nej til 2 vikartimer.
Nu var de lidt imødekommende trods alt, så i stedet for 2 timers møde, slap jeg med 50 minutter, men så havde jeg også hjemmearbejde med mit CV, som skulle “opdateres”, det tog et par timer.

Jo, der skal sørme være orden i tingene, bureaukrati skal holdes i gang. Dog er jeg så heldig, at jeg er tilbudt arbejde i et halvt år, måske et helt år.
Ny udfordring i indskolingen.
Kan jeg klare jobcenter, jobnet, a-kasse og ansøgninger igen igen, så kan jeg vel også klare indskolingen, trods min udskolingserfaring.
Det er lettere at gå på arbejde, end være tilmeldt jobcentret, vil jeg lige understrege, hvis nogen skulle blive fristet.

I mit sidste indlæg talte jeg om Den Trojanske Hest. Den er ved at blive lidt gennemsigtig. Den indeholder en lockout, en trussel.
Det er politik, ja, men det er efter min opfattelse sku også en børnehave, eller er det diktatur?

Sofie Løhde udtaler, efter der er varslet konflikt fra den 4. april, at de svarer igen med en lockout. Lockouten vil berøre så godt som alle statsansatte. Ifølge ministeren er der i alt 180.000 statsansatte. Afgørende områder som efterretningstjenesterne er friholdt.
Mistanke om aftalt spil.
Arbejdsgiver og lovgiver, samme kasket, kan man det? Sofie Løhde er minister for “offentlig innovation”.

Parterne er uenige om lønstigninger til offentligt ansatte, den betalte frokostpause og ikke mindst lærernes arbejdstid, der siden 2013 har været bestemt ved lov.

Vi har kigget de faglige organisationers strejkevarsel igennem, og det er tydeligt, at der er spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt, siger Sophie Løhde og fortsætter:
– Jeg er klar over, at sådan en lockout er en stor ting. Men jeg ser ingen anden udvej.

Et af punkterne betalt, eller ikke betalt frokostpause. Som lærer kan det diskuteres om vi overhovedet har frokostpause, eller om vi ikke bare snupper en mad i farten, mens man tager gårdvagten, eller skal snakke med en elev, kopiere til eleverne, eller tale med en kollega om skole relateret stof, som ikke kan vente.

Jeg har ikke lyst til at arbejde for en stat, hvor man tramper på sine ansatte, som en elefant i en porcelænsforretning.
Denne sætning kommer fra en “nyuddannet” lærer, 3 års erfaring.

Som mange andre nye, såvel som erfarende lærere, står vi og undre os.
Vi har et vigtigt job med at danne og uddanne samfundets kommende borgere.
Mine to børnebørn er henholdsvis 6 mdr. og 4 år. og jeg må tilstå, at jeg er bekymret for deres kommende skolegang, og har meldt ud til mine piger, at måske skal de vælge en privatskole til deres drenge, hvis de ikke har en god folkeskole området.
De fremtidige job de kommertil at møde, kender vi slet ikke i dag.

For en del år siden talte vi meget om, at hvis vi ikke passede på, endte vi med A og B elever. Nu kan det ende med A, B og C elever.  Privatskolerne får tilført flere penge, folkeskolen får færre penge og lærerne har ikke forberedelsestid nok.
Eleverne har meget lange dage, hvilket er hårdt for de elever, som ikke er så stærke faglige.
Inklusionen som kom lige før reformen, har ligeledes sat spor, og det er ikke positive spor hele vejen.

Lærerne søger væk fra folkeskolen, eleverne søger over til friskolerne og privatskolerne.
Fra 2013  – 107.413 elever, til 2017 – 120.636 elever er der en
stigning på 13. 223 elever, der har søgt privat – eller friskoler.
Som det ses på tabellen, er der en jævn stigning fra 2013-2017.
Så det taler jo sit helt eget sprog.

Friskoler og private grundskoler 2013

107 413

2014

110 781

2015

115 520

2016

118 493

2017

120 636

 

Så er det hele et spil for galeriet. Forhandlinger på statens betingelser igen, som i 2013. Kan ikke helt forstå, at staten tager os for totalt “idioter”, at de tror, vi ikke ser og hører.
Måske er de bare “magten”, og vi er “folket“, og de er fuldkommen ligeglade med,  hvad vi tænker og mener om situationen. Uhyggelig tanke, ikke?

Like a puppet on a string