“Slå ring om folkeskolereformen”

“Slå ring om folkeskolereformen” var afslutningen på mit forrige indlæg, og som dette indlæg kommer til at handle om. Hvem er disse aktører, hvad vil de, hvorfor vil de, når vi,  lærerne ikke vil det!!
Aktørerne vil beskytte skolereformen mod undervisningsministeren, altså hende  den nye af slagsen.
Merete Riisager’s forslag om en kortere skoledag, på forsøgs basis, på 50 skoler, bliver manet kraftigt til jorden af disse aktører. Hvem er så disse mennesker, som skal “slå ring om folkeskolereformen”, og hvad menes der med det?
Nedenstående 7 aktører er samlet omkring reformen. Hvor er DLF???
Er de ikke blevet spurgt, om de vil deltage, eller har de sagt nej? 
Når vi ser på KL`s rolle, er det ikke så mærkeligt, at DLF ikke er en del af de 7. 

-Kommunernes Landsforening
KL har allieret sig med bl.a. BUPL (Pædagogernes fagforening) og FOA (Pædagogmedhjælpernes fagforening). Gruppen vil slå ring om skolereformen og sørge for, at der ikke kommer ændringer.
Kommunernes Landsforening er bekymret, fordi den nye undervisningsminister ikke er den mest glødende tilhænger af skolereformen og derfor igangsætter forskellige forsøg, med henblik på at ændre reformen. Bl.a. er ministeren helt klar i spyttet, når hun udtaler sig om, hvem der kan undervise i folkeskolen. Det kan kun lærere.

-Børne- og kultur chefforeningen
Børne- og Kulturchefforeningen er en faglig og kollegial forening for kommunale chefer inden for kultur- og fritid, dagtilbud, grundskole, uddannelse samt børne- og familieområdet.

“Foreningen er med til at sætte dagsordenen og indgår i et bredt samarbejde med ministerier, styrelser, KL og interesseorganisationer. Vi er repræsenteret i en række rådgivende udvalg i KL-regi og i forhold til ministerierne ligesom foreningens medlemmer ofte personligt udpeges til forskellige hverv på børne- og kulturområdet.”

Så deres rolle er selvskrevet, uden deres tilstedeværelse, sker der intet.

-Skole og forældre
DM i skoleudvikling
Skole og Forældre afholder i partnerskab med Danske Skoleelever DM i skoleudvikling. Ideen er at præmiere skoler, som har arbejdet nytænkende med et eller flere elementer i den nye folkeskolereform eller på anden måde med udvikling af folkeskolen. DM i skoleudvikling indsamler og deler de gode eksempler og skaber derved synlighed omkring skolernes best practice. Vinderforløbene kåres d. 18. november i Nyborg med en samlet præmiesum på 100.000 kr.
Er det de ambitiøse og dygtige elevers forældre, vi har siddende her? Hvem repræsenterer de elever, der har svære faglige vanskeligheder? Hvem repræsenterer de elever, der hver dag kæmper for at komme i gennem skoledagen?
Hvem repræsenterer de elever, der kommer fra sociale svære kår?

Verdens bedste skole , har meget svært ved at få ordet over mine læber. Hvad med en skole for alle. En skole der ser det enkelte individ, og at der er plads til det enkelte barn, både i de små, mellem og store klasser.

-FOA
-BUPL
. Begge ovenstående fagforeninger ser en stor mulighed for, at deres medlemmer kan få arbejde i skolen, og derfor kan BUPL
og FOA se fordele ved, at der ikke sker ændringer i reformen, og er derfor en af de 7 aktører.Danske skoleelever
90% af pædagogerne mener dagen er for lang og børnene er mere trætte og har mindre energi efter en lang skoledag. Det  er jo det samme, vi oplever som lærer i overbygningen, hvor jeg selv underviser. Efter 6. lektion er indgangen til læring stort set blokeret hos 80% af eleverne.

Der er lige en hård kerne, som kan stå distancen, men de kollapser,  når de kommer hjem. Jeg har en del elever gennem et skoleår, 12-14 hold så jeg bygger ikke mine iagttagelser på en eller to klasser, men +300 elever.

Maj 2016 lød disse ord fra eleverne, hvordan lyder de i dag.- stort set det samme.
”Det vi synes er galt med reformen er, at vi går så langt tid i skole. Man bliver stresset og skoletræt”, fortalte en talsmand fra elevinitiativet En Stor Mellemfinger Til Den Nye Skolereform, som havde arrangeret demonstrationen, i en tale uden for Christiansborg.

Skolereformen er en forklædt nedskæring, der ødelægger folkeskolen. Og politikerne tror at vi er sådan nogle computere, som man kan stikke et UBS-stik ind i og overføre viden til. Men vi vil have en ordentlig skole, hvor man gider komme og hvor man har indflydelse”, sagde han, mens Liberal Alliances Anders Samuelsen, kulturminister Bertel Haarder og flere andre politikere så til oppe fra deres vinduer.

Så jeg undre mig, hvilken rolle skal de spille? Er de taget med som en af de 7 aktører, fordi det skal se pænt ud.

 -Skolelederforeningen
Det er mere bekymrende, at Skolelederforeningen også er en del af denne gruppe aktører. Skolelederforeningen har også en holdningen – “Reformen skal bare have tid, så skal den nok komme til at fungere”.

Det er uhyggeligt, at skolelederforeningen ikke har mere indsigt i virkeligheden. Noget tyder klart på, at Skolelederforeningen og DLF arbejder i 2 forskellige retninger. Hvor mange fantastiske ildsjæle skal forlade skolereformen og finde nye græsgange, før virkeligheden trænger sig på?

Jeg er alvorligt bange for, at det ikke kommer til at ske. Der er dømt reform, sparerunde og glem den pædagogiske og menneskelige del. Heldigvis så vi i januar, Kolind’s skoleleder, sige stop. De søger stadig en ny skoleleder!!!!