Hvor er lærernes fagforening i dette reform/ arbejdstids kaos??? Er det nu vi skal se os om efter en ny fagforening??

Mere end hver femte med en læreruddannelse har valgt skolen fra. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdet i samarbejde med Danmarks Lærerforening.

Hvornår er det ret og hvornår er det rimeligt???

Endnu en dag med elever, der er trætte og kolleger, der sammenbidt passer deres job.En ung kollega bryder grædende sammen. ”Jeg magter ikke mere, er for presset”. Er det rimeligt? Min kollega har ret! Vi er presset og eleverne ligeså.

”Kom nu, I skal have gode karakter, så I kan bidrage til samfundet med arbejde , børn og penge, mest penge.” Jeg ender med at blive en kedelig sur og gammel lærer, hvis det her bliver ved. Den autentiske lærer, som jeg vist fik nævnt et par gange i forrige indlæg, er ved at forsvinde. Min unge søde kollega er tilbage, fordi hun mener, hun skal, og fordi hun også er pligtopfyldende og vil klare det.

Det at gå ind til bossen og sige, at man er presset, kørt ned, har svært ved at klare jobbet, er en falliterklæring. Det er det ikke, men det føler vi, for følger der så en fyreseddel med næste gang der er en for meget på arbejdspladsen. En forflyttelse er jo også en mulighed, der er jo set før. En anden kollega, har i den allerbedste mening, sat en PYT-knap op på døren. ”Tryk på knappen – og kom videre med dit liv”. Først tænkte jeg ok, nok ikke lige det, der skal til. Så blev jeg vred, for kom til at tænke på de af os, der rent faktisk har trykket så mange gange på en sådan knap og faldt ned i et stort hul. Kom til at tænke på min unge kollega, der forleden gik grædende ud af døren og bestemt ikke behøver en sådan knap-bemærkning. Knappen kom ned igen, så pyt 🙂

http://www.tv2lorry.dk/artikel/reform-fiasko-lokale-aftaler-saetter-laererne-fri

Reform-fiasko: Lokale aftaler sætter lærerne fri

Lærerkonflikt, lockout og lukkede skoler. For knap tre år siden var der stor uenighed mellem kommunerne og Danmarks Lærerforening om indførslen af nye arbejdstidsregler. De nye regler fra 2013 betyder blandt andet, at lærerne som udgangspunkt skal bruge deres forberedelsestid på skolen, fordi de skal opholde sig der hele arbejdsdagen.

Men nu viser det sig, at størstedelen af kommunerne har indgået forskellige lokale aftaler for at omgå de arbejdstidsregler, der blev vedtaget i kølvandet på lærerkonflikten. Det fremgår af en ny opgørelse fra Danmarks Lærerforening,

I TV 2 Lorrys sendeområde har 24 ud af 34 kommuner indgået aftaler om lærernes arbejdstid. Aftalerne er forskellige og dækker over såkaldte lokalaftaler, fælles forståelser og tilsvarende aftaler. Citat fra ovenstående link 2016

http://www.folkeskolen.dk/556552/reform-og-lov-om-arbejdstid-skraemmer-laererne-vaek-fra-folkeskolen

1.236 flere lærere har forladt folkeskolen mellem oktober 2013 og oktober 2014 end i samme periode året før. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Lærerne er altså forsvundet i den periode, hvor folkeskolereformen blev planlagt og implementeret, og hvor lærernes nye arbejdstidsregler er trådt i kraft.  For Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, handler det om at lærerne mangler muligheden for at gøre arbejdet på en tilfredsstillende måde.citat fra ovestående link 2014

http://www.folkeskolen.dk/592169/stopper-som-laerer-synet-paa-barnet-har-aendret-sig

Stopper som lærer: Synet på barnet har ændret sig

Af: Cathrine Bangild

For to år siden forudså Anne Rosenskjold, at hendes liv som lærer ville blive ændret markant med de nye regler om fuld tilstedeværelse. Nu har hun valgt at lægge lærergerningen bag sig.

http://www.folkeskolen.dk/593389/far-savner-laererne-i-den-nye-folkeskole

Far savner lærerne i den nye folkeskole

Af: Pernille Aisinger

“Gi’ mig læreren tilbage”, lyder appellen fra en far til børn i 6. og 9. klasse i Ribe.

“De gode lærere har jo altid holdt øje med eleverne og fulgt deres udvikling. Og jeg fik da som forælder langt mere ud, at en fagpersonto gange om året fortolkede mit barns udvikling og lagde op til en dialog, hvor man nåede ind til sagens kerne. End nu hvor jeg bare får et tal eller en procentvis udvikling i et it-system. Det siger mig jo intet om mit barns faglige udvikling eller trivsel”.

Stærke forældre kan måske godt gå ind og følge med – hvis de har tid, mener Jacob Lund Jørgensen, men mere resursesvage forældre får det næppe gjort.

“Og ingen af os er jo fagpersoner, som virkelig kan få noget ud af det – det er kun lærerne, som kan det”.

http://www.folkeskolen.dk/593326/dlf-anlaegger-sag-om-undervisningsforloeb

DLF anlægger sag om undervisningsforløb

Af: Hanne Birgitte Jørgensen

Danmarks Lærerforening lægger sag an mod KL for at få afklaret, om lærerne har pligt til at lægge deres undervisningsforløb ud på læringsplatformene. Frederiksberg Lærerforening var imod sagsanlægget.

Hvor er Danmarks Lærerforening i alt dette??

Hvor er Anders Bondo??

Er et sagsanlæg om undervisningsforløb alt, hvad de kan komme op med.

Jeg kan finde den ene artikel efter den anden, som fortæller om fiaskoen med arbejdstid og skolereform. De to ting hænger sammen, om man vil det eller ej.