Den autentiske lærer

🙂 Velkommen tilbage til bloggen, fra ferie og forhåbentlig med nye ressourcer i bagagen. Reform og arbejdstid er stadig på programmet og ligner sig selv, hvis I spørger mig. Enkelte undre sig over, at jeg stadig bruger krudt på reform og arbejdstid, selvfølgelig gør jeg det, det er stadig et overgreb på  børn/unge, som ikke længere har tid til fritid og job. Tiltag, som ellers ville være en del af deres dannelse. Disse tiltag ændre sig ikke med tiden. Det er stadig et overgreb på lærerne, og det vi står for. Da jeg gik på seminariet læste jeg Per Fibæks “Den autentiske lærer” og mit indre boblede af fryd. Det var jo derfor, jeg valgte at blive lærer. Fibæk satte ord på, og jeg var ordene, indtil reform og arbejdstidsaftaler. Nu tilpasser vi os, eller prøver, vi har stort set ikke noget valg., regningerne skal jo betales, men stadig er der kolleger, der finder nye græsgange, og det er ikke indenfor folkeskolen, de vælger job.

Den autentiske lærer. Hvad betyder det? Per Fibæk har studeret 30 lærere, som andre har udpeget som gode. Den autentiske lærer, kalder han dem. Det er lærere, der gennem personligt engagement og ægthed kan præstere en undervisning af høj kvalitet. Han analyserer og diskuterer de kompetencer eller kvaliteter, han har fundet frem til hos autentiske lærere. Man må ville noget værdifuldt med sin undervisning og have gode grunde til det. Den autentiske lærers intention retter sig ikke kun mod undervisningens indhold, men også mod at inspirere eleverne til at lære. Hun sender et budskab til eleverne om, at det er værdifuldt at lære, og hun gør det med krop og sjæl så at sige. Hun viser respekt for eleven, og hun samarbejder med kolleger. Det er dette der ikke er plads til mere og det gør ondt på krop og sjæl.

Tjaaa, en skal høre meget, før ørerne falder af ? Spændende hvad næste træk bliver. Disse ord var slutningen på forrige indlæg og hvad blev så næste træk?? Ny karakterskala er et forslag fra SF, rigtig god ide. Vi sidder ofte og mangler en mellem karakter f.eks. kan 4 være for lidt og 7 for meget eller 7 for lidt og 10 for meget 🙂 og 12 for lidt.

I de 12 år jeg har været lærer, har jeg hvert år haft elever oppe i kristendom, en enkelt gang historie. Der har været elever, som præsterede en usædvanlig selvstændig mundtlig afgangsprøve, hvor både censor og jeg mente, eleven burde have mere end 12. Det kan så ikke lade sig gøre. Syv-trins-skalaen er siden skoleåret 2006/2007 blevet brugt til at måle og angive elevers præstationer i folkeskolen, en curriculumtankegang (løbebane).I pædagogik mængden af tilsigtede læreresultater og erfaringer, sådan som de er foreskrevet i fagkredse, læseplaner, FFM osv.Nu er den verdensberømte danske folkeskole, hvor eleverne udfoldede sig på egne præmisser i et tillidsfuldt miljø, ved at blive forvandlet til en OECD-skole, hvor eleverne skal lære så meget af et pensum, som de magter og orker.Citat fra Folkeskolen

(et af OECDś samarbejdspunkter) = “PISA-rapport vedr. komparative undersøgelser af medlemslandenes resultater på undervisningsområdet (2000)”

13-skalaen har sit udspring i reformpædagogikken. Undervisningens indhold skulle være underlagt barnets udvikling, der var både udgangspunkt, centrum og slutmål for personlighedsdannelsen.

Vi er målfokuseret nu, ikke procesorienteret. Vi er kvantitets orienterede, ikke kvalitets orienterede. Èn censor til afgangsprøvernes skriftlige opgaver viser tydelig retningen.

Jeg har været beskikket censor i 6 år og rettet Dansk skriftlig fremstilling for mange forskellige skoler i Danmark. Det har været lærerigt og interessant. Som censor er jeg den karaktergivende og har som sådan vetoretten. Det positive og givende har været den snak, der har været med den lærer, der kender og har undervist klassen. Karakteren gives i samarbejde, det er det eneste rigtige. Jeg har været på en del censor kurser, og her skal vi vurderere opgaver. Tro mig, der kan være en himmel til forskel  på karaktergivning. Den samme stil kan svinge fra 4 til 10 og omvendt.

Så velkommen tilbage til skoleverdenen, som jeg/vi trods alt elsker, fordi de fleste af os er “Den autentiske lærer” 🙂 🙂