Hvor er vi på vej hen?

Per B. Christensen flankeret af den nye KL-formand Jacob Bundsgaard og LC- og lærerformand Anders Bondo Christensen.

Billedresultat for lærernes arbejdstid kommission

En kommission består af en gruppe personer der er udnævnt på et højt niveau, og som har til opgave at undersøge og afgive betænkning om et bestemt problem. Der findes ikke en entydig definition på begrebet politisk kommission, men flere forskere har forsøgt at opdele kommissioner efter typer.
Som der står er der mange typer.
Her er der tale om en”undersøgelseskommission”, som vi skal se som et tillidshverv i forhold til lærernes arbejdstid.

OK18 fik sit gennembrud og lukkede ned med flere tilfredse ”kunder”, men lærerne fik ikke ændret på arbejdstiden.
Lærerne er fortsat gidsler, og det bliver de ved at være, indtil den nedsatte kommission om 3 år beslutter om det har været godt eller dårligt. Hvad sker der så til den tid?
Finder kommissionen ud af, at det jo er gået fint i de 7-8 år, der kommer til at gå, inden der kommer et endeligt svar.
Mange lærere har forladt folkeskolen, og hvor mange vil yderlig forlade forlade folkeskolen, inden kommissionen er nået til en konklussion?

Kommissionen skal ledes af Per B. Christensen, som er uddannet lærer og har indgående og god kendskab til skoleverdenen. Det må jeg stille spørgsmålstegn ved.
Når jeg ser på Per.B.Christensens CV er det nu en rum tid siden, manden var aktiv ude i det virkelige liv.
Han er uddannet i 1981, hvor han er aktiv lærer på gulvet i 5 år.
Virkeligheden er så sandelig en anden nu, og jeg vil vove at påstå, at de sidste 4 år skal mærkes på krop og sjæl før,  det er til at forstå den verden, der er nu ude i skolerne.

En lærerkommentar som jeg faldt over i forbindelse med at skrive dette indlæg:
Kommentar fra en DSB seniorkonsulent:”Nu skal I som lærere ikke bare tro, at det kun er jer der ved, hvordan tingene hænger sammen.”
Svar:
Der er jo også mange “udenforstående”, der mener at vide, hvordan DSB hænger sammen. Mon ikke de, der arbejder indenfor DSB er de, der har den bedste viden om, hvordan tingene hænger sammen i DSB.

Jo, det er os på gulvet, i den virkelige verden, der hver dag må håndtere hverdagen, så jo hr. DSB seniorkonsulent, jeg tror, vi ved bedre.

1981-1985: Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo og leder i Maribo Ungdomsskole (i en del af denne periode også medlem af kredsstyrelsen for DLF kreds 65).
1985-1998: Udviklings- og kontorchef i Storstrøms amt.
2001-2009: Formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF).
2008-2012: Formand for følgegruppen der kom med forslag til ny læreruddannelse.
Kilde:
https://www.avisen.dk/blaa-bog-per-b-christensen-skal-loese-laererkonflikt_496683.aspx

Hvem skal ellers være en del af kommissionen? Det kan jeg faktisk ikke svare på, udover nedenstående.
”Det skal være både praktikere og teoretikere, folk der kan tænke i helheder og evne at finde løsninger”, sagde han (Per B. C.) og pegede på, at kommissionen ikke vil arbejde uafhængigt, men i tæt dialog med skolens aktører, og at der derfor blandt andet lægges ud med en række dialogmøder efter sommer.”

https://www.skolelederforeningen.org/nyheder-medier/nyheder/2018/laererarbejdstid-kommisionsarbejdet-skudt-i-gang/

Undersøgelseskommissionen skal ledes af en kommissionsformand, som har beføjelser til at indkalde parterne til drøftelser eller forhandlinger i perioden. Afdækningen skal ende ud i en rapport, som skal danne baggrund for KL’s og lærernes forhandleres aftale ved overenskomstkomstforhandlingerne i 2021.

Spændende fremtid for folkeskolen, eller spændende er nok så meget sagt. Foruroligende er nok det rette udtryk.
Jeg er gået fra at være udskolingslærer til indskolingslærer, forskellen er den samme. Det faglige niveua er anderledes, men trætte elever, lange skoledage og stressede lærere er det samme.
Jeg hører de samme ting, nu på en anden skole, som før.

“Jeg har svært ved at nå tingene”
“Der er for lidt forberedelsestid til alle opgaverne”
“For mange møder, for lidt undervisning”
“For meget kontrol med tiden fra ledelse”
“Manglende tillid til at arbejdet bliver gjort”

Det er fra lærernes side – eleverne falder bare ned af stolene efter  5 lektioner-inklusionen har ikke gjort det bedre- osv……..

Drømmescenariet med fred og ro og 2 lærere

Billedresultat for indskolingen

 

 

 

“Kommission, se under syltekrukke.”

Jasmin Bachs billede.
Lærerne er ikke vrede – vi er dybt skuffede

Vil helst ikke sige “Hvad sagde jeg”- men gør det altså alligevel-

Efter 4 år med reform og arbejdstid skal en kommision afgøre om det har været dårlige, eller gode år for lærerne. Det skal de så lige have 3 år mere til at finde ud af.
En god ven kommenterede mit  FB indlæg:
“Kommission, se under syltekrukke.” Kan det siges mere passende? Nej, vel?
Gider faktisk ikke skrive en længere afhandling om dette stykke Danmarkshistorie, det er næsten for pinligt for landet.

DLF var jeg ikke færdig med Jer, så er jeg det definitivt nu.
Nåede lige at betale mit lån kr. 18.000,- tilbage 2013`s overgreb.

Har tit spurgt mig selv om, hvorfor nægtede vi ikke at gå på arbejde igen?
Så havde vi måske haft lidt større gæld/ lån, men ville så nok bedre kunne se os i øjnene og bevare vores selvværd.

Hvorfor ser Bondo så tilfreds ud??
Anders Bondo må jo mene, det er en glimrende ide og forventer åbenbart,
at lærerne er forstående over den aftale, han han sagt ja til.
Jeg kan kun gentage, at jeg er glad for, at jeg skiftede DLF ud med en anden fagforening for 6 mdr. siden.

Hvad skal den kommision bevise, som ikke allerede er bevist ved bl.a. lærerflugt fra folkeskolerne, stressede og deprimerede lærere, fordi vi ikke kan forberede en kvalitets undervisning, som vi kunne før reform / arbejdstid. Elever der ikke trives i reformen, som er forbundet med arbejdstid- lange skoledage osv.

Kort sagt Folkeskolen er på nedtur. Privat skolerne på optur.
Jeg er selv en af de lærere, der har sagt op.
(Er så lige på job igen, fordi jeg mødte jobcentret. Så pest eller kolera)

Citat:
»Vi har siddet i fem måneder og forsøgt at finde hinanden, og det har vi ikke kunnet.
Vi må have et bedre grundlag for at træffe en afgørelse, og det er, hvad vi gør nu«, siger de kommunalt ansattes topforhandler.
Til det formål har parterne i stedet nedsat en undersøgelses kommission,
der skal kulegrave lærernes arbejdstid frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021.
Undersøgelseskommissionen skal blandt andet »afdække og understøtte lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen«

Kilde: https://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/art6475181/L%C3%A6rerne-f%C3%A5r-ingen-ny-arbejdstidsaftale-skal-kulegraves-de-n%C3%A6ste-tre-%C3%A5r

Hvilken sang synges der ude i den store verden?

Ny dansk duo, enkelt medlem af gruppen erstattet med Sofie – de hitter med sangen ” Lockout igen”, dog uden Corydon.

Det er morgen, søndag kl. er 7.18, og den er så i ”virkeligheden” 6.18.
Sommertid er sat ind, havemøblerne er sat ud. Det er ikke særlig forårsagtig, lige bortset fra måden fuglene synger på, og det er en dejlig sang.
Hvilken sang synges der ude i den store verden.

Ude fra den store verden hører vi om ubådssagen, våbenlov og demonstration i USA, Blachman for en over næsen af Sanne, og en del andre ligegyldige opdateringer.
Hvad med forhandlingerne OK 18, her kommer der ikke mange opdateringer. Jo, at det er svært at nå til enighed. Det ved vi godt, tak. Hvorfor kan der ikke briefes ud til folket, det ville da være rart med en hotline, der melder ud. Ja, der er en, men ikke dybdegående.

Tilbage i 2013 sparede kommunerne 1,3 milliarder kroner i lønninger til landets folkeskolelærere i de tre en halv uge, som lockouten varede.
5516 lærere på 171 folkeskoler fordelt på 10 kommuner er udvalgt til at skulle strejke, hvis ikke det lykkes parterne at blive enige om en aftale.
Så har Sofie Lødhe jo lovet lockout, og det betyder, at lærerne igen skal til at låne penge for at overleve, som vi måtte i 2013, og som vi i øvrigt lige er blevet færdig med at betale tilbage.

En minister har godt kr. 1.171.318 kr. i løn om året plus det løse, som fradrag til bolig, bil, rejser m.m.
Ekstra privilegier – pension til ministerbørn:
Hvis pensionerede ministre har børn under 21 år, så får børnene et børnepensionstillæg på 15.861,42 kr. (pr. 1.april 2014).  Siden 2000 har ministre først kunnet få ministerpension og evt. børnepensionstillæg fra efterlønsalderen.
Pensionsalder: Et enkelt år som minister udløser retten til livslang ministerpension.
Til forskel fra resten af befolkningen, der må vente til folkepensionsalderen, kan ministrene få ministerpension allerede fra efterlønsalderen.

Pensionsbeløb: Ministerpensionens størrelse afhænger af, hvor længe man har været minister. Bare ét år som minister udløser lige så meget i pension som ni år som statstjenestemand. Efter otte år som minister får man samme pension, som en statstjenestemand optjener på 37 år.

Skal nok spare jer for at gå til yderligheder med frynsegoderne, det her er i og for sig også rigeligt, når vi ser på, at offentlige ansattes løn, pension og børns privilegier ligger langt under dette.
Hvad er det der driver samfundet? Lærerne, sygeplejerskerne, politi, renovation, plejepersonale, børnehaver og vuggestuer og en endnu længere liste at mennesker, der får hjulene til at dreje rundet, så politikkerne har et job. Vi kan sådan set være uden dem, men kan de være uden os?

Torben Chris på TR-stormøde i Fredericia. Han har fundet en løgholder, så løgene kan blive ensartede.
Et gribende godt billede på vores samfund, og den kurs folkeskolerne har haft de senere år. Jeg kan simpelt hen ikke begribe, at vi ikke vælger at nægte at strejke – konflikte- eller blive lockoutet.
Her må jeg godt nok fremhæve præsterne, kristen eller ej, de nægter at lukke folket ude af kirken.
Hvad ville det værste scenarie være, hvis vi fortsatte hverdagen, trods sommertid og andre mærkelige tiltag?

At vi ingen løn får, det får vi alligevel ikke, og det vi får fra f.eks. DLF skal betales tilbage. Jeg ved HK érne får fuld løn, og de er en ret stor gruppe.  Hvad andre fagforbund vælger, har jeg i skrivende stund ikke lige styr på. Så hvorfor ikke gøre noget helt andet? Vi skal ikke bare være brikker i et stort spil, og slavisk holde os til de regler, andre bestemmer for os.

Like a puppet on a string…

Ok, OK18, så er spørgsmålet, bliver der konflikt / lockout?

Det er lidt tid, siden jeg har skrevet noget. Det er jo lidt af et arbejde at være arbejdsløs, eller halvtids ansat og samtidig holde styr på verden udenfor.

Kontrol!  Kontrol! Kontrol!

Så skulle mit knæ opereres igen og det kostede 21 sygedage, som udløste præmien, at jeg skulle møde til samtale i a-kassen, selv om jeg stadig er i arbejde og er startet igen. Måtte sige nej til 2 vikartimer.
Nu var de lidt imødekommende trods alt, så i stedet for 2 timers møde, slap jeg med 50 minutter, men så havde jeg også hjemmearbejde med mit CV, som skulle “opdateres”, det tog et par timer.

Jo, der skal sørme være orden i tingene, bureaukrati skal holdes i gang. Dog er jeg så heldig, at jeg er tilbudt arbejde i et halvt år, måske et helt år.
Ny udfordring i indskolingen.
Kan jeg klare jobcenter, jobnet, a-kasse og ansøgninger igen igen, så kan jeg vel også klare indskolingen, trods min udskolingserfaring.
Det er lettere at gå på arbejde, end være tilmeldt jobcentret, vil jeg lige understrege, hvis nogen skulle blive fristet.

I mit sidste indlæg talte jeg om Den Trojanske Hest. Den er ved at blive lidt gennemsigtig. Den indeholder en lockout, en trussel.
Det er politik, ja, men det er efter min opfattelse sku også en børnehave, eller er det diktatur?

Sofie Løhde udtaler, efter der er varslet konflikt fra den 4. april, at de svarer igen med en lockout. Lockouten vil berøre så godt som alle statsansatte. Ifølge ministeren er der i alt 180.000 statsansatte. Afgørende områder som efterretningstjenesterne er friholdt.
Mistanke om aftalt spil.
Arbejdsgiver og lovgiver, samme kasket, kan man det? Sofie Løhde er minister for “offentlig innovation”.

Parterne er uenige om lønstigninger til offentligt ansatte, den betalte frokostpause og ikke mindst lærernes arbejdstid, der siden 2013 har været bestemt ved lov.

Vi har kigget de faglige organisationers strejkevarsel igennem, og det er tydeligt, at der er spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt, siger Sophie Løhde og fortsætter:
– Jeg er klar over, at sådan en lockout er en stor ting. Men jeg ser ingen anden udvej.

Et af punkterne betalt, eller ikke betalt frokostpause. Som lærer kan det diskuteres om vi overhovedet har frokostpause, eller om vi ikke bare snupper en mad i farten, mens man tager gårdvagten, eller skal snakke med en elev, kopiere til eleverne, eller tale med en kollega om skole relateret stof, som ikke kan vente.

Jeg har ikke lyst til at arbejde for en stat, hvor man tramper på sine ansatte, som en elefant i en porcelænsforretning.
Denne sætning kommer fra en “nyuddannet” lærer, 3 års erfaring.

Som mange andre nye, såvel som erfarende lærere, står vi og undre os.
Vi har et vigtigt job med at danne og uddanne samfundets kommende borgere.
Mine to børnebørn er henholdsvis 6 mdr. og 4 år. og jeg må tilstå, at jeg er bekymret for deres kommende skolegang, og har meldt ud til mine piger, at måske skal de vælge en privatskole til deres drenge, hvis de ikke har en god folkeskole området.
De fremtidige job de kommertil at møde, kender vi slet ikke i dag.

For en del år siden talte vi meget om, at hvis vi ikke passede på, endte vi med A og B elever. Nu kan det ende med A, B og C elever.  Privatskolerne får tilført flere penge, folkeskolen får færre penge og lærerne har ikke forberedelsestid nok.
Eleverne har meget lange dage, hvilket er hårdt for de elever, som ikke er så stærke faglige.
Inklusionen som kom lige før reformen, har ligeledes sat spor, og det er ikke positive spor hele vejen.

Lærerne søger væk fra folkeskolen, eleverne søger over til friskolerne og privatskolerne.
Fra 2013  – 107.413 elever, til 2017 – 120.636 elever er der en
stigning på 13. 223 elever, der har søgt privat – eller friskoler.
Som det ses på tabellen, er der en jævn stigning fra 2013-2017.
Så det taler jo sit helt eget sprog.

Friskoler og private grundskoler 2013

107 413

2014

110 781

2015

115 520

2016

118 493

2017

120 636

 

Så er det hele et spil for galeriet. Forhandlinger på statens betingelser igen, som i 2013. Kan ikke helt forstå, at staten tager os for totalt “idioter”, at de tror, vi ikke ser og hører.
Måske er de bare “magten”, og vi er “folket“, og de er fuldkommen ligeglade med,  hvad vi tænker og mener om situationen. Uhyggelig tanke, ikke?

Like a puppet on a string

 

 

Den trojansk  hest – krigslist – skjult dagsorden?

Den trojansk  hest – krigslist – Hvad gemmer sig i Den trojansk  hest?

I dette indlæg vil jeg ikke gå i dybden, det er ikke nødvendigt. Vi ved jo godt, hvad det handler om.  Det er et potpourri af den seneste tids overskrifter og debatter.
Hvorfor kalder jeg det Den trojansk  hest?
Der serveres noget for os, men hvad er der i?

Lønforhandlinger og solidaritet med andre fagforeninger f.eks. vil SOSU og pædagoger have mere i løn, og det er da forståeligt.
Det, der halter er, at rygterne siger, at der skal tages fra lærerne. Hvad siger fagforeningerne til det?

Relateret billede0. kl. skal have stop-prøver. Ja, stop nu lige op og tænk!

Privatskolerne skal fritages fra prøverne- hvorfor?
Privat skolerne modtager 75 procent af de gennemsnitlige udgifter per folkeskoleelev i offentligt tilskud.
Desuden betaler forældrene skolepenge, så privat skolerne ofte vil have en noget større dækning pr. elev end tilfældet er i folkeskole.

Kilde: https://www.b.dk/nationalt/regeringen-giver-flere-penge-til-privatskoler

Det skal være lettere for handicappede og for børn med behov for specialundervisning at gå på privatskole. Det ønsker regeringen, der i sit forslag til finanslov forhøjer statstilskuddet til privat skoler ved at målrette pengene til undervisning af elever med særlige behov.

Stof til eftertanke. A-B-C elever / mennesker

Folkeskolerne skæres ned, men skal yde mere. I 2016 lød ordene som følgende:
Nedskæringer på skoleområdet gennem de næste år. Det bliver sandsynligvis konsekvensen af den aftale om kommunernes økonomi, som regeringen og KL indgik fredag aften.
“Aftalen kommer med stor sandsynlighed til at betyde serviceforringelser på blandt andet folkeskoleområdet”, siger økonomisk konsulent i Danmarks Lærerforening (DLF), Lars Salmonsen.

“Aftalen er nemlig skruet sådan sammen, at der i bedste fald vil være nulvækst i kommunerne i 2017 og de følgende år. I værste fald vil der være minusvækst”, tilføjer han og fortsætter:
“Og begge dele vil sandsynligvis komme til at gå ud over skoleområdet, for kommunernes udgifter til ældre og flygtninge vil vokse de kommende år, og så må kommunerne jo hente pengene andre steder, for eksempel på skoleområdet”.

Kilde: https://www.folkeskolen.dk/624619/hjerneforsker-testkulturen-foerer-til-dummere-boern

Hjerneforsker: Testkulturen fører til dummere børn

og en del kede af det børnRelateret billede

Mange skoleledere fortæller ifølge Politiken, at lærermanglen har konsekvenser for kvaliteten af undervisningen.
Hver sjette lærer i folkeskolen har ingen læreruddannelse. Per Fibæk Laursen, professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, mener, at det giver grund til bekymring, skriver avisen

Kilde: https://www.avisen.dk/dermangler-folkeskolelaerere-i-hele-landet_479792.aspx

Hav tillid til, at lærerne er godt uddannet og i stand til at levere god undervisning – og giv dem friheden tilbage. Sådan lyder det i et opråb på Facebook fra professor Lene Tanggaard.

kilde: https://www.folkeskolen.dk/624701/professor-giv-laererne-friheden-tilbage

Relateret billede

 

 

Cause they are living on a jet plane, and we are left behind.

Nå, jeg er ikke gået helt i stå, troede det lige et par uger. Nu kan jeg se, at Finland er i horisonten.
Folketingets Undervisningsudvalg har været på en inspirerende udvalgstur til Finland for at få mere viden om den finske folkeskole og ikke mindst den finske universitetsbaserede læreruddannelse.

Billedresultat for jet plane

Hvad har Canada nu gjort.  Prisen var da høj nok.
Hvad Finlands turen kommer til, eller har koster, forlyder historien ikke noget om.

Horsens kommune måtte lægge 2,5 mill. på bordet til Canada-turen.

Rudersdal Kommune 30.000 kr. deltager. Her var det Skoleledere samt fire embedsmænd. Desuden to repræsentanter fra faglige organisationer (BUPL og DLF). (Hvor mange skoleledere de sendte afsted, står uskreven)

Esbjergs  seneste tur var i marts 2017, hvor en en delegation på 33 personer var afsted. Turen, der inkluderede en heldagstur til en af Canadas største seværdigheder, Niagaravandfaldene, endte med at koste over 630.000 kroner. I 2015 var der ligeledes sendt en delegation afsted. Det kostede 240.000 kroner.

I Mariagerfjord Kommune faldt det flere byrådsmedlemmer for brystet, at kommunen i oktober har sendt en 52 mand stor delegation til Ontario til en samlet udgift på 1,3 millioner kroner, samtidig med at kommunen har måttet skære ned. Her var der ingen lærere med.

Det samlede budget sådan rundt regnet Ifølge rundspørgen har studieturene i alt kostet cirka 11,5 millioner kroner, her er der tale om 29 kommuner og 700 politikere og embedsmænd + det løse.

En modebølge kaldes det blandt andet, og som  Professor Per Fibæk Laursen udtaler: ” Nogle gange kan man godt undre sig over, hvad der kommer ud af sådan nogle besøg.”

Ja , jeg undre mig også rigtig meget, og som jeg i et tidligere indlæg skrev, ville det være både billigere og bedre at kaste blikket på Finland.
Ikke fordi vi skal kopiere hverken det ene land eller det andet, vi skal finde vores egen folkeskoleform. Og imens  privat skolerne vinder frem, for nu har mange forældre fået nok.
Desværre er løbet nok kørt. Folkeskolen, som var en af verdens bedste, døde i forsøget på, at blive noget den rent faktisk var.

Der har så lige her i september været et hold afsted igen, men denne gang til Finland. (Mon de har læst min blog ?)

06.09.2017
Folketingets Undervisningsudvalg har været på en inspirerende udvalgstur til Finland for at få mere viden om den finske folkeskole og ikke mindst den finske universitetsbaserede læreruddannelse.
Udvalget havde følgeskab af undervisningsminister Merete Riisager (LA), og det blev til tre dage med masser af diskussioner med finnerne om lærerfaget, PISA-undersøgelser, skoledagens længde, nationale test, disciplin, faglighed – og ikke mindst politikernes rolle i forhold til styring af skolen.

Har lidt svært ved at blive ved med at tage det alvorligt. I 90`erne var det New Zealand, så Finland, så Canada og nu Finland igen.

Samtidig er lærerne blevet taget så grundigt ved næsen, af den danske regering ved at trække en reform / arbejdstid ned over os. En handling som mange af os, stort set de fleste havde en fornemmelse af, var aftalt spil. Hvilket jeg flere gange har argumenteret for  på min blog, og nu hvor det faktisk er blevet lagt frem i lyset, er det stadig meget diset og utydelig.

“Når mediernes krav til dokumentation lægger virkeligheden i benlås; Når på-den-ene-side-på-den-anden-side journalistik legitimerer åbenlyst absurde synspunkter; Når magthavere kan diktere hvad debatten skal handle om, blot ved at holde kæft… så er det os — offentligheden — der taber.” citat fra Peter Kofods Folkeskolen i benlås. 

Det er dog utroligt. Det vælter ned fra himlen med krystalklare beviser på, at lærernes blev “mobbet” i skolegården af de tunge drenge.
Men nej, det skal bevises, bevises.
Sort på hvidt- men sker det? Jeg venter spændt på det videre forløb. Ville lyve, hvis jeg  sagde, at jeg troede på, at det bliver lagt frem på bordet til fælles læsning.

Nu forhandles der snart om løn og arbejdstid igen – OK 18.
Min krystalkugle gløder og den sorte gryde er sat over ilden. Spændende fremtid venter både lærerne, eleverne og forældrene.

Sommetider har jeg det, som jeg ikke er fra denne planet.

Har været til samtale hos en sagsbehandler på jobcentret. Er lidt flov over mig selv. Jeg blev en anelse ophidset over at skulle møde op. Frustreret, da jeg er i arbejde. Vred, fordi jeg spiller min tid.

Træt og syg, fordi man sygemelder sig ikke bare. Det er mere kompliceret at sygemelde sig, end det er bare at møde op.
Sagsbehandleren ville vide, hvorfor jeg var syg? Jeg så forbløffet på hende, tog en dyb indånding, og udbrød så med slet skjult harme, at det nok var fordi, jeg skulle rende fra Herodes til Pilatus og tilbage igen. I stedet for at jeg kunne tage hjem og slappe af efter jobbet og være sammen med min kæreste.  Eller besøge min syge mor.

Sandheden er nok mere, at ny skole, nye elever, nye bakterier og så er det influenza tid.

Som før fortalt har jeg et deltids job på en skole i nærheden og mindst frem til jul. Ingen kender dagen før natten er gået. Ikke at planlægning er dårligt, slet ikke, men med plads til forandring. Det er en del af det at være lærer også, og det er her filmen er knækket med reformen og arbejdstid.

Måtte sige nej til 2 vikartimer for at komme til samtalen, en samtale jeg i sidste uge måtte ændre, fordi jeg havde fået arbejde, og samtalen var i arbejdstiden.

Stadig er der ingen, der har forstået, at når jeg som lærer har f.eks. 20 lektioner, er der 6,7 lektioner til forberedelse, sådan rundt regnet. Så med transport frem og tilbage + lektioner og forberedelse er det over 30 timer om ugen.
I samme åndedrag skal du stadig søge 2 job om ugen, uanset. Her blev damen også lidt tavs. Fortalte hende at jeg havde søgt job som musik – og matematiklærer i indskolingen/ mellemtrinnet.
Jeg kan intet af det, jeg er udskolinglærer,og har hverken matematik eller musik som linjefag, men jeg skal jo søge.

Har også søgt job som chef for koordinering af Pcv-rørlægning, er jo også udannet teknisk ass., fortalte jeg hende. Hun så skeptisk på mig, og jeg havde faktisk svært ved at holde masken i de rette folder. Aner ikke om der findes en sådan stilling.

Jamen, du kan da få en tid en torsdag, der har vi længe åbent. Her er der tider til 16.30 og 17.00. Så langt var vi kommet, suk, og hun så helt alvorlig ud.
Det er så her, jeg er lige ved at springe ud af vinduet, hvis der havde været et, og vi ikke var på 3. etage. Det er nok med vilje, at det er vinduesfrit område.

Er her da ingen som helst forståelse for, hvad jeg siger.
NEJ, vi har regler og de gælder for alle. Reglerne skal overholdes.

Min logiske sans siger, at det jo spildt tid at skulle til en samtale. Hvad skal vi tale om? Næ nej, vi skal tale om ingenting. Jo, de skal da lige huske mig på, at hvis jeg ikke har arbejde på 20 timer, eller derover på uge, så står jeg til aktivering i januar 2018. Jeg har været ledig fra 1.oktober til 13.november.

Jeg tror, jeg blev mere og mere rød i ansigtet og tryk avler modtryk, så stemningen blev mildest talt lidt anstrengt. Normalt kan jeg faktisk godt beherske mig, men når meningsløsheden og uretfærdigheden himmelråbende skriger mig i ansigtet, bliver jeg nødt til at reagerer.
Sommetider har jeg det, som jeg ikke er fra denne planet.

Billedresultat for fremmed planet

Gina, nu er det sådan, at reglerne er ens for alle. Ja, præcis det, der er problemet. Jeg behøver ikke en løftet pegefinger for,at du kan beholde dit job og jeg vil ikke spærres inde.

Har faktisk klaret mig selv det meste af mit liv. Arbejdet, fået 5 børn, taget uddannelse, arbejdet, taget uddannelse, passet børnene, taget en uddannelse mere, oplevet livet på meget tæt hold, ungerne er efterhånden fløjet ud i verden, og nu er jeg tæt på pensionsalderen. Hvem tror du vil ansætte mig i et fast job? Her svarede hun ikke, men hendes øjne sagde ”du har ret”. Hvad vil du have, jeg skal gøre?

Kan vi ikke bare afslutte denne samtale og lade mig komme videre i mit liv. Send mig en tid til det næste ”vigtige” møde, så vi kan spilde hinandens tid.

Jamen, sådan er regler nu engang om jeg kan lide det, eller ej, var svaret.Så vær med til at ændre dem, var mit svar. Hjælp dem der har behov og spar pengene. Jeg har selv betalt til min understøttelse gennem flere år.

Der er afsat 30 min. til samtalen.

Den stakkels sagsbehandler tog det nu meget pænt, og det endte da også med, at vi gav hinanden hånden og sagde GOD jul med et skævt smil på læben.

 

 

Mødet med jobcenter og stramme tøjler!

“Du må ikke ryge. Du må ikke tage hunden med. Og du må ikke bære skudsikker vest, hvis du har et ærinde eller møde med en af de ansatte i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.”

Sådan står der på et offentligt opslag på et af jobcentrene på Nørrebro. Det står der godt nok ikke i Skanderborg Kommune, tror jeg da ikke. Tjekker lige næste gang.:)Billedresultat for arbejdssøgning Jeg sidder allerede ned.

Ved snart ikke, hvor jeg skal ende og begynde. Det giver så lidt mening, at det er svært at finde ord. Vil dog forsøge alligevel for det er nu lidt af en oplevelse. Ikke absolut af de bedste, men en oplevelse, som en del danskere er en brik i.
Jeg er trods alt lidt priviligeret, har  en uddannelse, har frivilligt valgt min situation, og lige nu har jeg et deltids vikarjob på en skole.

Mit nye vikarjob er, som det nu er at være lærer.. Relateret billede

Når jeg er på deltid, skal jeg stadig være tilmedt jobcentret. Skal stadig søge 2 job om ugen, (hvad hvis der ikke er nogen ?) Sorry, du skal søge alligevel-

Vi tager det lige en gang til. Melder mig ledig på arbejdsmarkedet 1.oktober. Bliver indkaldt til et 3 timers møde på Fagforening og A-kasse. Her bliver man så skrevet og fortalt, om de regler du SKAL overholde for at få dagpenge.  Dagpenge, som jeg for mit vedkommende, har betalt til i over 15 år.
Fair nok, selvfølgelig skal der være en retning, og en vilje til at komme videre.  Bureaukratiet fylder nu nok mere, end jeg mener er ok og nødvendigt.
Forleden var jeg på Silkeborg Idrætsklinik med mit knæ, endnu engang. Efter lægens dom, skulle jeg tale med en sygeplejerske om min forestående meniskenoperation i januar 2018.

Billedresultat for arbejdssøgningTjaaa, efterløn er for mig “not an option”. Plejehjem, for tidligt, så nyt knæ “it is”!

Vi endte sjovt nok i skolereformen, hun har skolebørn og er ikke begejstret for reformen.
Så en tur omkring jobcentret, hvor hun havde trådt sine sygeplejesko for nogle år siden. Så vi havde en del vi kunne snakke om, og det gjorde vi.

Hun var blevet fyret, nedskæringer på sygehusområdet (hørt før), og gik så hjemme på barsel.
Det gik således, for at gøre en lang historie kort, at hun kunne få sit job igen. Der ville lige gå en måned, så ansættelseskontrakt var klar, og hun ventede bare på, det blev den første arbejdsdag.
Trods det blev der stadig forlangt af hende, at hun skulle søge 2 job om ugen.
Kan vi kalde det manglende flexibilitet? Det kan vi vist godt.

Relateret billede

Hver dag skal jeg tjekke mine jobforslag. Det glemte jeg, eller det vil sige, forvirret, som jeg jo kan blive, var jeg på Jobindex, netflix, Jobnet,Stepstone, eller hvad pokker det nu hedder.

Så skal jeg da hilse og sige, at der med lynets hast kom en mail fra Skanderborg kommune.
“Vi kan se du ikke har tjekket dine jobforslag”, “hvis du stadig skal være berettiget til dagpenge ..bl.a. bl.a   ……”
Ja, undskyld mig, sidder der folk og overvåger mig- nej, selvfølgelig ikke, det er en robot og den sladre.

Billedresultat for arbejdssøgning

“Det siger jeg dem fru. Heilberg, verden er da helt af lave”
Nå, jeg laver en stak små mapper med CV, eksamensbevis, et par udtalelser og kører rundt, to om ugen, til skolerne i oplandet og lidt længere væk.  Tilbyder min erfaring og viden som lærer eller  lærervikar.
Samtidig søger jeg de job, der popper op på Jobnet- det er jo en ordre.

En del af de job, er faktisk ikke relevante for mig.  Trompet- og matematiklærer! Mave-og tarmkirurg! Kemi-og fysiklærer og matematik!

På nuværende tidspunkt har jeg sådan cirka 14 ansøgninger, (har ikke helt styr på det), som er sendt afsted, og som jeg ikke har fået svar på endnu af flere grunde f.eks., at ansøgingsfristen er i december.
Jeg kan “risikerer”, at jeg pludselig har flere job til rådighed – skal jeg så tage dem alle, eller må jeg vælge??

Så har jeg jo også lige været indkaldt til et møde  med en sagsbehandler! Hvorfor kan jeg ikke lige gennemskue. Mødet skal vare i 30 min., og det er meget præcist. Jeg fik skam ros, og at jeg jo var en aktiv ansøger og gjorde det rigtige. Mærkede faktisk en vis , hvad skal jeg kalde det, “beundring”, eller måske bare en lettelse over, at jeg faktisk gjorde mit “arbejde”.
“Jeg tror ikke, han har læst mine ansøgninger, så ville beundringen dale, er jeg sikker på”

Han blev så glad, da han fik skrevet, at alt går godt og jeg kunne jo vende front mod den anden del af landet, det var mod Hammel og søge der også. Men han ville da se frem til næste samtale, det havde jo været en interessant samtale.
Jeg ved ikke, hvad jeg har sagt, men noget godt har jeg åbenbart sagt.

Så da jeg måtte ringe og aflyse næste samtale, fordi jeg havde fået arbejde, blev han helt trist, men sagde selvfølgelig, at han var glad for, at jeg havde fået job. Dejligt med noget ros og bekræftigelse.
Sagsbehandler: “Desværre ,men  du skal komme til næste samtale, den kan vi ikke aflyse. Når du er på deltids ansættelse og fuldtidsunderstøttelse” – OMG-som mine børn og elever ville udtrykke sig.
Mig: “Jamen , jeg er på arbejde!”
Sagsbehandler: “Det må vi se på og finde en tid, der passer!”
Mig: “Vi kan da tage et fyraftensmøde”
Sagsbehandler: stilhed

Brug dog tid, penge og resourcer på de mennesker, der virkelig har brug for det. Det administrative koster en krig.

Jeg kan godt selv finde ud af det, så brug energien andre steder. Arbejde for at få indført borgerløn, kunne være et godt bud.  Det vil være billigere i længden

Hvert år postes der 16 milliarder kroner i det danske beskæftigelsessystem, og er dermed et af verdens dyreste. Samtidig ønsker virksomheder åbenbart, efter sigende, ikke at hente arbejdskraft fra jobcentrene. Måske kan jeg godt følge dem, al initiativ og motivation tages fra folk. Kommer man med en konstruktiv ide, er der 117 regler der skal følges, og så ryger det hele i vasken. Så igen flexibilitet ville være en dejlig ting.

.Relateret billede

Hvad gør vi nu, lille du?

Vi snupper lige et tilbageblik. Fra 2013 og frem til 2017,  med øjnene rettet mod 2018. En ny overenskomst skal forhandles for lærerne. Det store forhandlingsområde bliver nok arbejdstidsaftalen, som blev trukket ned over øjnene på lærerne, sammen med en del andre ting.
I det store hele handlede det om besparelser, og stadig handler det om besparelser. Spændende at følge de kommende forhandlinger OK18.

“Konflikten” har nu kørt i 4 år, og skolernes fundament smuldre, forældrene flytter deres børn til private- og friskoler. Eleverne er trætte af de lange dage og mange vikarer.
Lærerne flygter fra folkeskolen til andre beskæftigelser, en del er blevet stressede og syge. Heldigvis er der stadig lærere i folkeskolen, men nivauet er svært at opretholde.

Lockouten af lærerne var  planlagt af SRSF-regeringen længe før lærernes overenskomstforhandlinger med Kommunernes Landsforening gik i gang. Resultatet var bestemt på forhånd i form af en folkeskolereform med store forringelser for lærere og elever. Lærernes modstand skulle knækkes. Det var i al hemmelighed besluttet.

Set med historiske øjne var/er lockouten i april 2013 den hidtil største arbejdskamp i det 21. århundredes Danmark. Den varede 25 dage. 50.000 folkeskolelærere blev lockoutet og 557.000 elever ramt.
Allerede i 2013 var de fleste af os overbevist om, at der var begået et overgreb mod lærerne, og at det hele var planlagt på forhånd.
Dengang var det konspirationsteorier.
Nu er det virkeligheden, der banker på.

Lærerne og folkeskolelever og -forældre stod således over for to hold arbejdsgivere med en skjult og forhåndsaftalt dagsorden. Der har været mistanke om aftalt spil hele vejen igennem. Men Thorning-regeringen og dens ministre har konsekvent løjet  og benægtet det

Så kom indgrebet 2013

Klokken 10 trådte statsminister Helle Thorning-Schmidt, børne- og undervisningsminister Christine Antorini og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen frem bag tre talerstole i Statsministeriets spejlsal med korte jakker og beslutsomme miner. Ifølge medierne havde regeringen siddet om natten og forberedt indgrebet, men det kunne man ikke se på de tre.

Statsministeren indledte:
“Konflikten på lærerområdet har nu varet i næsten fire uger. Situationen er, at der i lang tid ikke har været nogen reel forhandling mellem parterne: Og der er ingen tegn på, at det vil ændre sig fremadrettet. Samtidig har vores børn og vores unge ikke fået undervisning i næsten fire uger”, lød de velforberedte ord.

Herefter blev selve lovforslaget præsenteret. I korte træk gik indgrebet ud på, at lærerne fra august 2014 ikke længere ville have ret til at forhandle arbejdstidsregler med kommunen. Aldersreduktionen skulle udfases, og lærerne ville få i alt omkring 3.000 kroner årligt i lønforhøjelse

Bornholm, juni 2013:
Finansminister Bjarne Corydon og KL-formand Erik Nielsen præsenterede en økonomiaftale, som blandt andet forudsatte, at hver lærer underviser to timer mere om ugen og jo mere undervisning, jo mindre forberedelsestid, har vi senere konstateret. Hvor blev lønstigningen af? Hovsa, der kom vist også flere elever i klasserne!

Bjarne Corydon blev som finansminister kendt for konflikten med lærerstanden i foråret 2013 og salget af 19% af de statslige aktier i energiselskabet DONG til den kontroversielle investeringsbank Goldman Sachs i starten af 2014
Den 22. december 2015 offentliggjorde Bjarne Corydon, at han forlod dansk politik til fordel for en toppost i konsulentfirmaet McKinsey

23. okt. 2014 – en lærer fortæller – 4 ugers skema
(jeg har valgt de to første uger han har dokumenteret-resten ligner. Jeg kender det selv og kan bekræfte, at det er sandt)

Mandag 1/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 0 minutter.
Tirsdag 2/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 45 minutter.
Onsdag 3/9: Forberedt til 2 lektioner. Forberedelsestid: 15 minutter.
Torsdag 4/9: Nogenlunde forberedt til 2 lektioner. Forberedelsestid: 30 minutter.
Fredag 5/9: Nogenlunde forberedt til 2 lektioner. Forberedelsestid: 0 minutter.

Mandag 8/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 60 minutter.
Tirsdag 9/9: Fuldstændig forberedt. Forberedelsestid: 30 minutter.
Onsdag 10/9: Mangelfuldt forberedt. Forberedelsestid: 15 minutter.
Torsdag 11/9: Nogenlunde forberedt til 1 lektion. Uforberedt til resten. Forberedelsestid: 0 minutter.
Fredag 12/9: Uforberedt. Forberedelsestid: 0 minutter.

Den forberedelsestid, der er anført ud for hver enkelt dag, er den tid, jeg har til at forberede undervisningen den efter­følgende dag. I tilfælde af god tid en dag – det er der sjældent – kan forberedelsestiden også »trække spor« til andendagen, hvis der er tale om et forløb over for eksempel to timer.

Oversigt over min forberedelsestid i september. Listen repræsenterer ikke kun én lærer på én skole, men rigtig mange lærere på rigtig mange skoler. Det er den folkeskole, regeringen og KL har skabt med reformen. Hvad er deres forsvar?

Omprioritering: 9.juni 2015
Så mange lærerstillinger kan ryge i din kommune
Kommunerne skal spare en procent om året i et nyt omprioriteringsbidrag. Det er resultatet af den nyligt indgåede aftale med regeringen om kommunernes økonomi. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at det kan betyde i alt 2.000 færre lærere over de næste fire år. Se hvor mange det drejer sig om i din kommune.

Ellen Trane skal forklare sig om stigende undervisningstimetal
15. apr. 2016
Folkeskolen.dk om stigningen i lærernes undervisningstimer har fået SF’s Jacob Mark til at bede undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) om en forklaring i Folketingets spørgetime på onsdag.
Hvad er det, hun skal forklare? At vi /lærerne er blevet snydt i hoved og r..?

10. jan. 2017
OK18: “Vi kommer til at snakke om arbejdstid”
Lærernes arbejdstid skal endnu engang på bordet ved Overenskomst 2018. Men hvordan skal emnet rejses? Det spørgsmål og andre drøfter DLF’s kredsformænd i disse uger på møder over hele landet.

“Vi står med udfordringer i folkeskolen. Skolerne oplever rekrutteringsproblemer. Vi står med forældre, der flytter deres børn væk og over på friskoler. Vi har problemer med arbejdsmiljø en del steder. Stor personalegennemstrømning fylder meget. Vi har brug for at skabe attraktive arbejdspladser. Det skal OK18 altså bidrage til at finde nogle løsninger på”.
Udvalgsformanden mener, at forhandlingerne giver mulighed for at gøre det bedre, end det sker i dag.

“Vi kan ikke klare hele folkeskolens og kommunernes økonomi i overenskomsten, men vi kan godt i højere grad skabe sikkerhed for, at lærernes muligheder for at lykkes med opgaven bliver bedre”, siger han, og understreger, hvorfor det er vigtigt, at DLF allerede nu – mere end et år før forhandlingerne for alvor brager løs – begynder at samle de gode ideer ind.

http://www.dlf.org/nyheder/2017/september/bondo-fortaeller-om-ny-bog-om-lockouten

https://www.folkeskolen.dk/616177/laerer-konflikten-i-2013—og-dens-efterspil

 

 

Lærerlockout – 71 millioner kr. blev sparet pr. dag!!

Kontroversen omkring lærer-lockouten fra 2013 i konflikten mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation er genopblusset. Det drejer sig om udgivelsen af en ny bog skrevet af den dobbelte cavlingsprismodtager Anders-Peter Mathiasen, der rummer nye oplysninger fra kilder, der genbekræfter, at der fra begyndelsen af overenskomstforhandlingerne har været et tæt parløb mellem den forhenværende socialdemokratiske regering og KL.
Kilde: https://www.radio24syv.dk/programmer/pakzads-polemik/19589149/laerer-lockout-og-magtens-veto-med-peter-kofod?start=0

Billedresultat for lockout 2013

Det er altså underligt! Der er kommet snavs frem, som var fejet ind under gulvtæppet, men hvorfor er det snavs så ikke blevet renset ud?
Mine forrige indlæg, og indlæg før dem, og før igen – ja, bloggen har handlet om reform/arbejdstid (hænger sammen), at der er noget galt i denne sag.
Da vi gik rundt på Christiansborgs “gårdsplads”, var der bannere, kister med den døde danske model, slogans, t-shirts og meget mere, som fortalte en historie. Vi var allerede klar over, at alt ikke var som det burde.

Trods det kæmpede vi for sagen og var optimistiske, for i Danmark bliver der, da ikke indgået “lokumsaftaler” (det kalder de det altså nu), jeg foretrækker at kalde det diktatur. Lige underligt er det,  uanset hvad det kaldes.

Billedresultat for lærer lockout 2013

“Søren og Mette” bogen, det lyder som en bog fra den tidlige skoletid, “I benlås”, sidste del ændre en del på det billede. I bogen sker der også helt andre ting, end i den bog med “Søren så en sø, Mette så en ål”. Svære ord som “konspirationsteori”, endda i en hel sætning- “Det er ikke længere en konspirationsteori”. Virkeligheden og sandheden kommer for en dag.

For hver dag lærerne ikke går på arbejde, sparer landets 98 kommuner 71 millioner kroner. Det betyder, at kommunerne allerede nu – efter to dages lockout – har optjent 150 millioner kroner på ikke at udbetale løn til lærerne.
Der blev sparet en del på lærernes bekostning. Vi lånte penge for at overleve den måned.

Flere gange blev der nævnt, att pengene skulle bruges til børnene. Hvilke børn? Lærerne arbejder mere, der er flere børn i klasserne og der er mindre forberedelsestid. Så nej, de penge var ikke til skolernes børn.
Hvis vi spørger skoleeleverne, om de er tilfredse og trives med reformen, hvad svare de så?

Afhængig af klassetrin. De ældste elever oplever et stigende pres og mange vikarer. Lærerne er stressede og bliver syge. De mangler fritid og tid til fritidsjob.
Jeg har hvert år haft over 300 elever gennem mine hænder, og ovenstående er min konklusion på, hvad jeg har oplevet i udskolingen ytre. De er trætte og uoplagte efter 6 lektioner. De er helt enige i en korte dag, mere koncentreret undervisning, ikke bevægelse og alt andet fyld.

Så hvor er pengene blevet af?

Hvor blev Corydan afNormalt skal man arbejde sig op gennem rækkerne for at blive partner i McKinsey. Det behøvede Bjarne Corydon dog ikke. Han gik direkte fra politik til en rolle som partner og titlen Gobal Director of McKinsey Center of Government.’

Helle Thorning?
Når Helle Thorning-Schmidt til april starter i sit nye job som direktør for Save the Children International, følger der en klækkelig lønforhøjelse med. Ifølge Ekstra Bladet kan den tidligere danske statsminister se frem til, at hendes løn stiger med omkring en million kroner til godt 2,5 millioner danske kroner om året. 

Anders Fogh?  Tidligere statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen skal hjælpe et af verdens største konsulentfirmaer med at få flere våbenproducenter og forsvarsministerier i hus som kunder.

Igen underligt – alle de mennesker, der har været involveret i et eller andet, som er blevet fejet under tæppet, forsvinder til job, med skyhøj løn! Det er en helt anden historie og det er ikke nu, men tænk over det.

Jeg lader billedet stå.